رفتن به محتوای اصلی
x
استان بوشهر
شهرک صنعتی شهرک صنعتی بوشهر 2
مکان مرکز خدمات فناوری و کسب و کار بوشهر
نوع نما داخلی

تور مجازی نمای داخلی مرکز خدمات فناوری و کسب و کار بوشهر

مقدمه:

امروزه نقش و اهمّیت خدمات توسعه کسب و کار در توسعه کمّی و کیفی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سطح جهان به خوبی شناخته شده و به عنوان ابزاری برای توسعه بنگاه‌ها مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. خدمات ارایه شده توسط مراکز خدمات کسب و کار در برخی کشورها از جمله کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه سالانه دارای رشد مناسبی می باشد. یکی از علل عمده چنین رشدی، رشد تقاضای خدمات توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط از یک سو و رشد عرضه خدمات توسط ارایه کنندگان خدمات توسعه کسب و کار از سوی دیگر می باشد. بررسی ها نشان دهنده آن است که کشورهای در حال توسعه نیز طی دهه گذشته توجه بیشتری به ارایه خدمات کسب و کار به واحدهای کوچک و متوسط و ایجاد مراکز لازم برای این امر نموده و همکاری‌های مشترکی با برخی کشورهای اروپایی به منظور ایجاد این مراکز در کشورهای در حال توسعه مشاهده می گردد.

مکان های تصویربرداری شده:

  • دفاتر یا محل استقرار مشاوران
  •  آمفی تئاتر
  • سالن جلسات
  • نمایشگاه محصولات
  • لابی

نمای پروژه:

اهداف و مأموریت های مراکز خدمات فناوری و کسب و کار

کمک به ارتقای دانشارایه کنندگان خدمات کسب و کار و کسب و کارهای تولیدی به منظور رقابت در عرصه جهانی.

سازماندهی برای ارایه خدمات مؤثر و مورد نیاز به ارایه کنندگان خدمات کسب و کار و کسب و کارهای تولیدی به منظور کمک به ارتقای توان رقابتی آنها.

سازماندهی توانمندی ها و امکانات موجود در منطقه برای ایجاد پیوند بین امکانات و منابع دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری و صنعتی منطقه و توانایی های واحدهای فناور و کسب و کارهای تولیدی.

کمک در جهت دهی مراکزپژوهشی مرتبط با مراکز به سوی تحقیق در رشته های مورد نیازارایه‌کنندگان خدمات کسب و کار و کسب و کارهای تولیدی.

 ایجاد فضای مناسب فعالیت علمی و مهندسی برای جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور.

کمک به تحقق اهداف و اسناد بالا دستی (سند چشم انداز۲۰ ، سند راهبردی توسعه صنعتی کشور،برنامه پنجم توسعه، سند توسعه علم و فناوری کشور و…) در حوزه تولید و صادرات.

ایجاد فضای رقابتی در تأمین خدمات مورد نیاز کسب و کارهای تولیدی.

ایجاد بستر مناسب برای فعالیت کلینیک های صنعت

ایجاد بستر مناسب حضور و همکاری ارایه کنندگان خدمات کسب و کار خارجی در مرکز برای توسعه فناوری بنگاه های بومی.

ایجاد بستر لازم برای فعالیت مشترک ارایه کنندگان خدمات کسب و کار داخلی و خارجی با روش شبکه سازی آنها.

ارایه مشاوره لازم به کارآفرینان در ایجاد و بهره برداری از بنگاه های اقتصادی جدید و موجود.

ترویج و تقویت فرهنگ مشاوره، تولید، کارآفرینی.

افزایش توان رقابت کسب و کارهای تولیدی.

ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی

کمک به جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی در بخش های تولیدی کشور.

آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد و ارتقای توان کارآفرینی و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.

ویدیو آموزشی

Location Map
28.944479,50.9642754