رفتن به محتوای اصلی
x
پرواز به فضای بیرونی زمین با نمای خیابان گوگل!

زمانی که فضانوردان در دور زمین می چرخند هرگز تعجب نکنید که چه تصوری از فضا دارند. خبر خوب این است که شما نباید فضانورد باشید که از این تجربه لذت ببرد. با تشکر از همکاری گوگل با NASA، ESA، JAXA، Roscosmos و CASIS - و مخصوصا با توماس پسکوت، فضانورد مرکز فضانوردی اروپا که عکس هایی را که لازم است که آنها را به پانورامای ۳۶۰ درجه ای تبدیل کند، جمع آوری کرد - اکنون می توانید ببینید که چگونه فضانوردان در یک فضای جاذبه ی صفر در ایستگاه فضایی بین المللی زندگی و تحقیق می کنند.
 

اشتراک در ناسا